Starkt engagemang, positiva resultat – och mycket att se fram emot!

Ledare · Birgitta Öjmertz • Programdirektör · 2013-12-20

Bild

Nu är snart ännu ett spännande år till ända. Vid vårt senaste pulsmöte för oss som arbetar i Produktionslyftet, där vi går igenom läget både vad gäller coachning, utbildning och insikts-/motivationsarbetet, tog vi bland annat upp de många företag som vid årsskiftet avslutar sin 18-månaders coachningsresa och som nu ska fortsätta på egen hand.

Det var riktigt inspirerande att samlat höra om allt det arbete som skett i företagen, där resan inte alltid varit lätt men där resultaten överlag ser väldigt spännande och positiva ut.

Vi ser att utmaningarna har varit olika i de olika företagen, men där de utifrån den röda tråden i Produktionslyftets metodik tagit sig an utmaningarna på ett konstruktivt sätt. När jag ser de positiva resultaten och vet vilket engagemang och arbete alla företag och coacher lagt ner känns det fantastiskt roligt. Vi ser också att många företag fortsätter att låta fler medarbetare genomgå utbildningen i Lean produktion långt efter de 18 månaderna är slut. Detta gör de för att fortsätta förstärka och utveckla det interna arbetet, vilket vi känner är både ett kvitto på att det vi tillsammans lägger grund för inom coachningen lever och att utbildningen ger mycket till dem som går den.

Det förlängda förtroendet vi fick från huvudfinansiären Vinnova i början av året har också gett oss möjligheter att ta in ytterligare företag i programmet från en ordentligt breddad målgrupp. Från att initialt fokuserat på medelstora företag inom traditionell verkstadsindustri har vi idag breddat oss på flera sätt, allt från små företag till företag med många hundra anställda. Vi är nu också betydligt bredare vad gäller branscher.

Sammantaget har detta gjort att vi under året arbetat med företag från 15-talet upp till nästan 800 anställda och har exempel på företag även inom exempelvis byggsektorn, livsmedel och processindustri. Förutom den breddning som pågår tittar vi även på fördjupande insatser inom exempelvis produktutveckling och ledning, layout/flöden och marknad/sälj, ett arbete som kommer att fortsätta under kommande år.

Dessutom vill vi ytterligare stärka den regionala strukturen baserad på våra åtta regioner, varför regionala styrgrupper har startats upp över landet under året. Deras uppgift är att förstå regionens behov, vara regionala ambassadörer för Produktionslyftet hos både samhälle och näringsliv samt att arbeta för regional finansiering. Detta känns som en väldigt spännande del för att stärka vårt arbete för framtiden.

Som ni ser finns det mycket spännande att fortsätta arbeta med och utveckla under kommande år, där vi även vill koppla vårt arbete närmare forskning och utbildning. Med allt detta framför oss ser jag fram emot ett fortsatt gott och utvecklande samarbete, och önskar en riktigt God Jul & Gott Nytt År till er alla!

Birgitta Öjmertz • Programdirektör

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer