Starkt Lean-arbete hos Safeman

Notis · 2018-05-25

Styrgruppen hos Safeman i Olofström har genomfört ett fantastiskt arbete med att införa daglig styrning i hela företaget. De har vid två ”ronder” i rad fått se och höra 12 olika medarbetare leda den daglga styrningen vid de sex tavlorna i produktionen samt vid tavlan för administrationen – imponerande! Deltagarna i styrgruppen känner starkt för Lean-arbetet och delar med sig av sina insikter med exempel och känner sig alltmer trygga i de utmaningar som definierats. Mer information har malin.erikson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer