Start för Produktionslyftet vid Göteborg Energi

Notis · 2018-03-23

Göteborg Energi, verksamhetsområde Produktion, har nu kommit i gång i Produktionslyftet. Det handlar om ett kommunalt bolag med produktion av fjärrvärme och fjärrkyla, en samhällskritisk verksamhet av stor betydelse för innevånarna. 13 mars kartlades ett par relevanta processer, vilket gav nyttiga lärdomar för den utvecklingsresa som nu börjar. Mer information har richard.berglund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer