Starthjälp behövs – sen är det upp till oss!

Ledare · Anna-Karin Holmqvist • HR Manager • Autoadapt · 2015-09-24

Autoadapt deltar i en del av Produktionslyftet som ytterligare utvecklar programmets metodik med hänsyn till arbetsmiljö, något som passar oss väl med tanke på det stora engagemang som finns både för och hos våra medarbetare. Vi har arbetat med två pilotgrupper där vi faktiskt anser att vi kommit ganska långt både vad gäller daglig styrning och förbättringsmöten – med perspektivet att vi ”bara” arbetat med Produktionslyftet i cirka ett år och att vi aldrig kommer att bli ”klara”.

Nu fokuserar vi på ”rätt från mig”, något som just kräver ett stort engagemang. I det arbetet har vi valt att arbeta inte bara med pilotgrupperna utan även de avdelningar som finns i anslutning till dessa. Vi har exempelvis vår anpassningsverkstad – en av pilotgrupperna – där vi inkluderar både ekonomiavdelning och säljorganisation som ett sätt att få hela flödet att arbeta med ”rätt från mig”. Det rör sig inte bara om vad jag som medarbetare gör här och nu, utan att se allt som en del av hela flödet, att etablera ett ”kund-tänk” även internt.

Vi har fått otroligt positiv feedback när det gäller att tänka mer på nästa steg i flödet. Samtidigt som det kräver engagemang så skapar det även engagemang, vilket är inspirerande och riktigt stort. Fokus har initialt legat på pilotgrupperna, men nu breddar vi Lean-arbetet mot hela företag. För ett par veckor sedan inledde vi arbetet med en Lean-kickoff där nästan alla medarbetare kunde vara med, en fantastiskt rolig heldagsaktivitet med 126 deltagare. Bland många andra aktiviteter fick vi lära oss Line Dance, eller Lean-dans som vi säger: Vi rör oss i ett led, samtidigt, samma riktning, rätt takt …

Efter kickoffen har alla fått en Lean-bas att stå på, nu går vi vidare till nästa Lean-nivå parallellt som vi arbetar med förbättringsgrupper och daglig styrning. Därför har vi organiserat oss med hela tre Lean-koordinatorer som jobbar i par med utbildningen. Samtidigt drar vi naturligtvis nytta av dem som gått Produktionslyftets Lean-kurs, 21 medarbetare i dagsläget, som också delar på ansvaret och driver på arbetet. Här vill jag lyfta fram Produktionslyftets Lean-coacher Kathe Nonås och Jonas Laring som ser bortom våra egna skygglappar och ständigt kommer med såväl utmanande som ledande frågor – från det tekniskt hårda till de mjukare arbetsmiljöaspekterna.

Här ser jag också en av de största fördelarna med Produktionslyftet: De ”lotsar” oss mot rätt riktning. Devisen är ”hjälp till självhjälp”, vi ska göra jobbet själva, men vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt och vi undviker de vanligaste fällorna. Här finns tips och idéer att inspireras av eller helt enkelt knycka … Vi ser det som en enorm förmån att ha fått den starthjälp som säkerligen många företag behöver. Sedan är det upp till oss själva att driva arbetet vidare!

Anna-Karin Holmqvist • HR Manager • Autoadapt

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer