Steg för steg mot Lean på USÖ

Notis · 2017-01-30

Representanter från Universitetssjukhuset Örebro deltog 2008 vid ett Lean-seminarium i Lindesberg som Produktionslyftet anordnade med bland andra Apel Forskning & Utveckling. 2013 skrev Agneta Halvarsson, som då var verksam inom Apel FoU, att USÖs Lean-arbete hade tagit fart och att de även hade tagit fram en introduktionsfilm om Lean på sjukhuset.

Idag är ”Lean på USÖ” ett väletablerat begrepp med starkt stöd hos ledningen, där de i en broschyr från ifjol exempelvis skriver: ”Lean är ingen speciell metod eller ett verktyg utan ett tankesätt och filosofi som handlar om att arbeta med ständiga förbättringar. I begreppet Lean ligger fokus på att skapa värde för patienten.” Visst, det tar tid, men från den första lilla gnistan har det nu spridit sig till hela verksamheten – bilden är från seminariet 2008! Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer