Stor Lean-potential hos KWA

Notis · 2009-01-28

Hos Knäreds Werkstads AB, KWA fortsätter Lean-arbetet oförtrutet på det nya året. De fortsätter sitt arbete med värdeflödesanalys för en komplett produkt med samtliga delkomponenter. Företaget ser stora potentialer i att öka precisionen vid synkningen av produktens delkomponenter innan monteringen. De ser också att deras ställtider blir allt viktigare att stabilisera samt även reducera för att uppnå precisionen. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer