Stor samstämmighet hos Dormer Tools

Notis · 2008-10-28

Ett av företagen från senaste intagningen är Dormer Tools i Halmstad. De har nu påbörjat sitt arbete med en Lean-introduktion för ledningsgruppen. Det genomfördes inget Lean-spel i samband med introduktionen, eftersom de spelat det tidigare. Däremot genomfördes en ny variant av självutvärdering tillsammans med Produktionslyftets Richard Berglund – samstämmigheten visade sig vara väldigt hög, vilket är intressant inför det kommande arbetet. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer