Stor vilja bland företagen att satsa på utveckling

Notis · 2021-03-19

IUC Sverige har intervjuat 1000 små och medelstora industriföretag över hela landet inom ramen för Robotlyftet. Rapporten ger en inblick i industrins utmaningar och möjligheter och hur Sveriges små och medelstora industriföretag egentligen påverkats av pandemin. Det stora flertalet företag, 85 procent, har ambitioner att jobba sig ur pandemin och anger att de är intresserade av olika utvecklingsinsatser inom framförallt produktionseffektivisering, automation/robotik, kompetensfrågor och digitalisering. Här kan du läsa IUC Sveriges reflektioner kring rapporten – här kan du också läsa hela rapporten. Svar på eventuella frågor har Jenny Bramell.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer