Stora effekter i värdeflödet hos Slottsbro

Notis · 2013-04-30

Slottsbro AB i Slottsbron har under mars och april arbetat med kartläggning av företagets flöden. Bland annat genomfördes en ny värdeflödesanalys på en tidigare produkt och de konstaterade att den interna ledtiden i processen har minskat med 30 procent, mycket tack vare daglig styrning och 5S. Den värdeskapande tiden hade nästan halverats och sträckan som materialet rör sig är nu cirka en tredjedel mot tidigare. Mer vet bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer