Stora resultat kommer ur små förbättringar

Ledare · Christer Fransson · 2009-05-28


Min grundinställning är att ett ständigt förbättringsarbete på sikt är helt avgörande för svensk industris överlevnad. Därför har Mekanotjänst Järvsö arbetat med Produktionslyftet i drygt ett år. Jag ska villigt erkänna att jag blivit positivt överraskad av Produktionslyftet, både med tanke på det strukturerade arbetssättet och stödet från dess Lean-coacher. Det är inte lätt att utvecklas och samtidigt driva det dagliga arbetet framåt, varför Produktionslyftets stöd har varit mycket värdefullt. Det är ett krävande arbete, men det ger resultat! Vi kan konstatera att det finns en enorm potential till förbättringar inom industrin, samtidigt som jag vill betona att mycket av arbetet – om än krävande – kan ske med relativt små medel.

Det är alltså inte särskilt dyrt, det är mer en fråga att ha tålamod och ork att fortsätta det arbete som påbörjats. En tydlig effekt som vi sett på Mekanotjänst Järvsö är det ökade engagemanget från medarbetarna. Det har på ett konkret och synligt sätt blivit förbättringar. Kanske inga jättestora steg, men ständiga små förbättringar. Det är det som ger resultat. Och det är därför vi väljer att satsa vidare med Produktionslyftet. Inom Mekanotjänst Industrier finns förutom Mekanotjänst Järvsö även Mekanotjänst Söderhamn, Mekanotjänst Hudiksvall och Ljusdals Rörteknik.

Tillsammans med Produktionslyftets Lean-coacher och vår egen Lean-koordinator från Mekanotjänst Järvsö ska vi nu driva Lean-arbete i samtliga bolag. Vår övertygelse är att alla bolagen är bra på olika saker, varför de kommer att utgöra förebilder för varandra inom olika områden.

Den starkaste inspirerar de andra, tillsammans driver de varandra framåt. Det är vår förhoppning. I och med att vi redan gjort resan med ett av bolagen så har vi givetvis en del med oss i bagaget. Och viktigast av allt: Vi känner att vi har både ledningen och personalen med oss. Det är både lätt och rimligt att vara skeptisk inför nya satsningar, men i det här fallet har vi så många positiva effekter att visa upp. Och även om det är ett lika krävande som långsiktigt arbete så går det förhoppningsvis lite lättare denna gång. Manegen är i alla fall krattad!

Christer Fransson • Ägare till och VD för Mekanotjänst Holdning CF AB

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer