”Större flexibilitet, lägre lagervärden och jämnare produktionstakt”

Notis · 2017-08-08

Svensk industri har många styrkefaktorer men också en stor potential att bli bättre och effektivare. Hållbar tillväxt, hög konkurrenskraft och goda möjligheter att anställa kan nås om företag blir bättre på att utveckla sig själva och bygga samordnade produktionssystem. Här kan du läsa en intervju med Viab Vårgårda ABs administrative chef Claes-Henrik Andersson, ett företag som just nu går Produktionslyftet och coachas av IUC Sjuhärads VD Jan Andersson.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer