”Största misstaget? Att vi inte började tidigare!”

Artikel · 2020-03-25

Dörr & Portbolaget i Vittaryd avslutade sin 18-månaders Produktionslyftsresa i mars 2020. De har drivit sitt förändringsarbete på ett föredömligt sätt och har mängder av exempel på positiva effekter. Inför avslutet passade Produktionslyftet på att bjuda in representanter från det omgivande samhället så att fler fick möjlighet att imponeras av företagets nyvunna erfarenheter.

Carl-Johan Arvidsson berättar om arbetet på komponenttillverkningen vid rundvandringen på Dörr och Portbolaget. Längst till höger VD Johan Ahlin och däremellan Karola Nielsen.

Dörr & Portbolaget i Vittaryd AB blev det första företaget att testa en ny form av avslutande workshop då Produktionslyftets coacher bjöd in besökare från andra företag, näringslivschefer med fler till en del av dagen. Det var mycket uppskattat och besökarna fick en djup och god inblick i de framgångar och utmaningar som Dörr & Portbolaget har upplevt, både genom att lyssna på styrgruppens berättelser och få en rundvandring i verksamheten. Under rundvandringen berättade och visade medarbetarna vad de arbetat med, hur de upplevde förändringarna i verksamheten och på vilket sätt de har varit och är delaktiga.

Dagen inleddes med att styrgruppen reflekterade kring den resa de varit med om. Vid rundvandring och i dialog med medarbetare från olika avdelningar som varit delaktiga i arbetet framkom det att tydliga förbättringar skett med avseende på ledtid, produktivitet och arbetsmiljö. Ledtiden i produktionen har till exempel för en genomsnittsorder halverats från åtta veckor till mellan två och fem veckor. När exempelvis pilotarbetet inleddes i komponenttillverkningen var det ganska rörigt, en del grejer saknades på order, leveransprecisionen var lite slumpmässig och det var inte mycket som var komplett.

– Nu levererar vi i tid, allt är komplett och vi behöver leta mindre i verksamheten, säger Carl-Johan Arvidsson på Komponentavdelningen. Genom införandet av daglig styrning vet alla hur vi ligger till och vad som behöver göras varje dag.

Produktionslyftets Lean-coach Malin Erikson, till vänster, framför en av daglig styrning-tavlorna tillsammans med Edo Radovic och Annika Bolmefors på Panelingen.

Anders Linnér, också han på Komponentavdelningen, menar att visualiseringen av produktionsläget har bidragit till bättre kontroll av läget. Idag kan de också gasa alternativt bromsa när så behövs.

– Vi vet vad som ska göras och har större harmoni i arbetet, menar Anders. Andra fördelar är att vi hjälps åt i större utsträckning i och mellan grupperna i hela verksamheten.

Reflektionerna över den förändringsresa som företaget har gjort gav flera insikter och påminnelser om alla förändringar de har åstadkommit med gemensamma krafter, aktiviteter och mål. För ägarna Johan Ahlin och David Ahlin har deras medverkan i Produktionslyftet varit en del i ett medvetet arbete för att involvera medarbetarna mer i utvecklingen av verksamheten.

– Tidigare behövde vi själva involvera oss högt och lågt i detaljfrågor och hade en planeringshorisont på timmar eller minuter, berättar Johan. Idag har vi tjugo anställda som själva löser problemen.

Reflektion och återblickar är alltid nyttiga. Det är lätt att bli hemmablind och inte se vad som faktiskt har åstadkommits.

– Det är lite som att betrakta sitt eget hår växa, beskriver Alexander Nilsson på Komponentavdelningen utvecklingen. Man ser det inte dag för dag, men efter ett halvår märks det tydligt!

Produktionslyftets coacher har under resans gång fått uppleva ett starkt gäng med stort engagemang och driv. Förvisso har de emellanåt uttryckt farhågor över läxor och uppgifter samt de höga förväntningarna på att arbetet ska pågå även mellan workshopparna.

– Det är dock ytterst få gånger som vi kommit tillbaka och fått höra att de inte har genomfört det de tagit på sig, säger Produktionslyftets Lean-coach Malin Erikson. Det händer saker hela tiden och i ett högt tempo!

Den obligatoriska ”diplombilden”, från vänster: Anders Cederholm (Service/Underhåll/Montering), Alexander Nilsson (Komponentavdelningen), David Ahlion (delägare), Johan Ahlin (VD, delägare), Malin Erikson (Produktionslyftets Lean-coach) och Karola Nielsen (Produktionsledare).

Drivkraften visar att företaget har tydliga mål och ser möjligheterna, de fullföljer det de tar på sig och prioriterar förändring och utveckling. De har en förmåga att arbeta både nu och sen – att jaga minuter och sekunder OCH arbeta strategiskt och långsiktigt – vilket har visat sig gång på gång. När vi frågar Produktionsledare Karola Nielsen vad de upplever som deras största misstag kommer svaret blixtsnabbt:

– Att vi inte började tidigare!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer