Stort intresse för Arbetsplatsnära FoU

Notis · 2015-10-29

Bakom Arbetsplatsnära FoU står drygt 150 arbetslivsforskare vid åtta högskolor, universitet och högskolor med samordning från Swerea IVF. Satsningen är ett initiativ som Produktionslyftet också står bakom för att utveckla framtidens arbetsplats, där konkurrenskraft och förnyelse nås genom goda arbetsförhållanden.

Den 20 oktober genomfördes ett dialogseminarium med specialinbjudna nyckelaktörer från arbetsmarknadens parter, finansiärer och initiativtagare. Ordföranden för nätverket är Göran Johnsson som hälsade alla välkomna till det fullsatta seminariet, däribland Carola Lemne (VD Svenskt Näringsliv), Karl-Petter Thorwaldsson (ordförande LO), Agneta Jöhnk (avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) och Göran Arrius (ordförande Sveriges akademikers centralorganisation, Saco) – se bild. Alla fyra representanter förklarade att deras organisationer självklart ställer sig bakom satsningen. Mer vet bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer