Stort intresse för Produktionslyftets 5-poängskurser i Lean

Notis · 2007-08-28

En förutsättning för att delta som pilotföretag är att företaget skickar medarbetare på vår 5p-kurs i Lean. Efterfrågan är dock större än så och många deltagande företag vill skicka fler medarbetare än vad vi har allockerade platser. Dessutom har flera regionala samarbetspartners engagerat deltagare långt över förväntan. Tack vare efterfrågan är ytterligare en kurs inlagd med start under november – anmäl ditt intresse på vår hemsida redan nu! Mer vet dan.carlsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer