Stort Lean-intresse hos Konstruktions-Bakelit

Notis · 2011-03-29


Ett av de nyare Produktionslyftsföretagen är Konstruktions-Bakelit i Örkelljunga, ett företag som redan kommit en bit på vägen med sitt påbörjade Lean-arbete. Från och med april tillträder en ny vd som också arbetat med Lean tidigare, vilket lovar gott inför framtiden. Produktionschef Ritva Rosenbäck och produktionsledare Lars Pedersen ses till höger i bilden under 7,5-poängskursen i Karlshamn. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer