Stort Lean-intresse inom byggindustrin

Notis · 2007-04-28

Den 26 april hade Industrins Byggmaterialgrupp, Betongvaruindustrin, Sveriges Bergmaterialindustri och Byggnadsämnesförbundet stämmor/förbundsmöten i Näringslivets Hus i Stockholm. Produktionslyftet tillhörde de inbjudna huvudtalarna med Hans Reich från Chalmers som föreläsare. Ämnet för dagen var Lean Production under temat ”Vi behöver lära oss att bli mer effektiva för att behålla jobben”. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer