Strategi för ökad kapacitet

Notis · 2013-08-30

Mötet på Höganäs Verkstad i Höganäs i början av augusti var egentligen tänkt som en uppstart efter semestern. Istället för att ”bara” planera för kommande aktiviteter inleddes ett konkret arbete med företagets strategi för att öka kapaciteten både i produktionen och – framförallt – i försäljningen. Daglig styrning är deras forum, vilket bygger på ett måltillstånd som ska möjliggöra en ny organisation. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer