Strategiska satsningar som stödjer förnyelse och innovation viktigare än någonsin

Ledare · Johan Carlstedt • IVA • Huvudprojektledare Attraktionskraft för hållbar tillväxt · 2016-05-25

Var är det mest intressant att investera i världen? Får vi tro de 3 000 innovationscheferna i den senaste GE-Barometer är svaret: Inte i Sverige. De ser inte heller Sverige som ett ledande innovationsland trots att vi toppar EUs Innovation Barometer.

Vi har alltså en jätteuppgift framför oss: Vi behöver mer än någonsin berätta för omvärlden om vilken innovationskraft som finns i Sverige och hur attraktivt det är för individer och företag att välja att satsa just här, och vi behöver göra strategiska satsningar där vi har bäst förutsättningar att bli världsledande inom avgränsade områden eller stärka den topposition vi redan har.

För det är just vad andra länder gör – satsar strategiskt och marknadsför det. England har just sjösatt sina katapulter inom utvalda områden. Israels satsning där offentliga och privata intressen fått fart på tillväxtföretag är smått legendarisk. I Japan och Sydkorea får innovationspolitiken styra stora satsningar över breda politikområden och i Tyskland har satsningen på Industrie 4.0 lett till ett brett engagemang och intensiva samarbeten mellan politik och näringsliv.

Vad måste vi då göra i Sverige? Efter att har varit projektledare för IVAs tre innovationsprojekt sedan 2010 och därmed stått mitt i debatten kring entreprenörskap och innovation ser jag ett flertal uppgifter:

  • Vi måste skapa insikt hos både politiker och näringslivet om hur snabba förändringar i omvärldsfaktorerna globalisering, digitalisering och kraven på hållbarhet sätter svensk ekonomi under press, men samtidigt ger enorma möjligheter för svenska innovativa företag.
  • För att ta tillvara dessa möjligheter krävs nya former av samarbeten, inte minst mellan stora och mindre företag. Tiden när storföretagen skapade alla innovationer själva är förbi, vi måste skapa nya incitament och stimulera utvecklingen av en kultur som förmår att ”leva” öppen innovation.
  • Vi måste stimulera utvecklingen av innovativa miljöer som kan konkurrera med världens bästa: Tel Aviv, Silicon Valley, London och München. Vi har många lovande sådana – som IT-klustret i Stockholm – men vi måste förmå fler internationella företag att komma hit och samtidigt undvika att lovande svenska väljer att flytta ut. För att lyckas krävs en stark svensk attraktionskraft. Central i denna är självklart möjligheterna för företag eller individer att befinna sig mitt i utvecklingen av ett spännande område, men lika viktig är att de nya medarbetarna kan hitta bostäder och att incitament – där effektiva personaloptioner är en ingrediens – är på plats för att säkra engagemanget i ett nystartat företag.

Det finns med andra ord en rad uppgifter för politiken på nationell och lokal nivå, men det får aldrig skymma vad ekonomisk utveckling och därmed förutsättningarna för vårt välstånd i grunden bygger på: Entreprenörer med näsa för att föra ut innovationer på en bred marknad och en vilja att utveckla sin affär med en envetenhet av precis samma kaliber som en elitidrottare. Därför är politikens viktigaste uppgift att skapa goda villkor för just dem och deras växande företag där vi andra kan få jobb. Lyckas vi inte med det finns inget välstånd att fördela.

Johan Carlstedt • IVA • Huvudprojektledare Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer