Struktur och engagemang gav ökad lönsamhet

Notis · 2013-06-25

Efter en flytt och många nya medarbetare var mycket kunskap som tidigare satt i väggarna försvunnen. Leveranssäkerheten och lönsamheten var låg. Efter kontakt med IUC Norrbotten kunde de ta del av satsningen Produktionslyftet. Efter 18 månader med Lean-coachning går Duroc Engineering nu med vinst för första gången och de gör idag på normal arbetstid vad som tidigare hade krävt treskift. Nedanstående text har publicerats i IUC Norrbottens årsredovisning för 2012.

Duroc Engineering är ett kunskapsintensivt företag som utvecklat en teknik för lasersvetsning för att kunna reparera dyra och stora komponenter till tung industri. Till exempel lagerlägen på stora axlar. Bland annat har de reparerat en 28 ton tung axel till ett vattenkraftverk.

– Vi har en teknik vi är ensamma om i landet och har uppdrag för i princip all tung industri, ändå lyckades vi inte nå lönsamhet. Tack vare IUC Norrbotten och Produktionslyftet har vi nu fått en bättre struktur på vårt arbete, säger Duroc Engineerings vd Dan Bergman.

Utöver personalens engagemang är kanske den viktigaste förändringen arbetet med daglig styrning.

– Vi har nu en tavla där vi varje dag gemensamt går igenom och prioriterar alla pågående ordrar så att inget faller mellan stolarna och att vi kraftsamlar på det som för dagen är viktigast. Tavlan och den struktur den inneburit är en stor del av förklaringen till den förändring vi genomgått.

Duroc Engineering är ett bra exempel på att stora förändringar kan göras utan att behöva göra tunga investeringar. Mycket handlar om att skapa ordning och reda.

– Alla medarbetare har varit engagerade. Annars hade det aldrig fungerat. Det går inte att genomdriva förändringar om någon bara satsar halvhjärtat.

Utöver planeringstavlan för daglig styrning har många små förändringar gjorts. Bland annat har layouten på olika arbetsplatser ändrats och olika ytor på golvet har märkts upp för att var sak ska vara på sin plats.

– Vi behöver inte längre lägga tid på att springa och leta saker. Det har också blivit roligare att jobba nu när allting fungerar så mycket bättre. Den struktur vi skapat gör att vi kan öka orderingången med närmare 25 procent och det har gett oss mod att ta oss an uppdrag vi tidigare skulle ha tvekat inför.

Under de 18 månaderna Produktionslyftet pågick låg fokus på produktionen. Därefter har Duroc Engineering med nyvunnen kunskap själva fortsatt arbetet med ställtidsreducering och att se över de administrativa rutinerna. Mer information har anders.sorqvist@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer