Strykande åtgång på 7,5-poängutbildningen i Lean

Notis · 2008-01-28

Har du anmält dig till Lean-utbildningen på 7,5 poäng? Tillhör du Produktionslyftets målgrupp så är det hög tid nu! För tillfället pågår/startar fem fulltecknade kurser, men det finns platser kvar till den 28/4 i Jönköping, 5/5 i Luleå och 15/5 i Göteborg. Anmälan kan göras på www.produktionslyftet.se – mer information har dan.carlsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer