Studiebesök hos japanska Lean-företag

Notis · 2007-04-28

Att ta sig till den aktuella platsen för att själv se och förstå situationen är en av grundprinciperna hos Toyota (The Business Principles of the ToyotaWay). Därför ordnade Byggkostnadsforum en studieresa till Japan 7-15 april. Syftet var att med egna ögon se hur japaner bygger hus och hur de använder Lean i sitt husbyggande. Arton personer från industri, akademi och övriga samhället deltog. Produktionslyftet var representerat av professor Per-Erik Josephsson från Chalmers, Magnus Widfeldt från IVF och Hans Reich från Chalmers Industrihögskola, som fick med sig en hel del matnyttigt hem till svensk tillverkningsindustri. En officiell rapport kommer att tas fram under maj. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer