Studiebesök hos Volvo med Lean-kursen i Arvika

Notis · 2012-06-29


Den 31 maj genomfördes avsnittet om ”Stabila processer och standardiserat arbete” i Lean-kursen i Arvika. Volvo Construction Equipment, som även har två elever med i kursen, ställde upp med ett intressant studiebesök där deltagarna fick en dragning om hur de i Arvika arbetar med Volvos Produktionssystem (VPS).

Därefter fick deltagarna en rundtur på fabriken med information från olika medarbetare om hur de arbetar med standardiserat arbete, specialist- och operatörsunderhåll samt säkerhet och daglig styrning. Besöket avslutades på fabrikens träningslokal ”Safety Dojo” där medarbetarna får träna sig i att se brister i säkerhets- och miljöarbetet. På bilden ses kursdeltagarna framför fabrikens största produkt, hjullastaren F350, vars skopa kan lyfta hela 35 ton! På knä framför kursdeltagarna står värdarna och kursdeltagarna Niklas Eriksson och Stefan Tjust. Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer