Studiebesök med och samsyn hos FOV Fabrics

Notis · 2017-04-27

Från Borås besökte FOV Fabrics det tidigare Produktionslyftsföretaget Emballator Ulricehamns Bleck, där det bland annat betonades att ledningens engagemang är avgörande för ett framgångsrikt förbättringsarbete. Därefter har de även haft en lång och kreativ diskussion som landade i en samsyn i styrgruppen om linje och inriktning i det kommande arbetet. Mer information har jan.andersson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer