Styrning i förändring

Notis · 2016-10-30

Detta, med underrubriken ”En studie av Lean Production’s effekter på verksamhetsstyrning och ledarskap i några svenska tillverkande företag” är titeln på ett väl genomfört examensarbete av Victor Dahl och Julius Mauritzson vid Linnéuniversitetet. Syftet har varit att beskriva samt analysera de effekter och utmaningar som kan identifieras i en övergång mot Lean på verksamhetsstyrning och ledarskap bland några svenska tillverkande företag.

De har genomfört en kvalitativ flerfallsstudie på fyra svenska tillverkande företag som alla varit med i Produktionslyftet: Emballator Lagan Plast, Emballator Växjöplast, Glamox Luxo Lightning och Gårö Plåtprodukter. Studenternas slutsats är att samtliga fallföretag har genomgått förändringar som följd av Lean med vissa genomgående karaktäriserande drag, men även förändringar som skiljer sig emellan företagen. De har också identifierat andra effekter, bland annat en ökad mognadsgrad hos ledarskapet och hur den påverkat utformningen av verksamhetsstyrningen. Mer information, och själva examensarbetet, har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer