Ny subvention för Produktionslyftets utvecklingsprogram

Notis · 2024-04-18

För ett begränsat antal företag med max 100 anställda erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram. Programmet stärker företagets förmåga att förnya sig och förbättra sin konkurrenskraft – allt med utgångspunkt i de egna förutsättningarna och behoven.

Deltagande företag får hjälp att bygga strukturer som ger stöd för utveckling, lärande och engagemang på alla nivåer. De får också träna på att omsätta sina nya kunskaper i handling. Målet är uthållig konkurrenskraft och hållbarhet.

Produktionslyftet erbjuder hjälp med ansökan, kontakta annika.nilsson@ri.se för mer information.

Om utlysningen

  • Utlysningen riktar sig till företag med max 100 anställda. Företaget kan ingå i en koncern, men koncernen måste uppfylla EU:s definition för Små och medelstora företag.
  • Maximal andel stöd är 75 procent av projektets stödberättigade kostnad, maximalt 150 000 kronor. Pengarna behöver utbetalas under 2024.
  • Ett företag kan bara beviljas en check i år, det vill säga antingen en för automation eller en för Produktionslyftet.
  • Stöd kan bara sökas för kostnader under 2024.
  • Sista dag för ansökan om utbetalning kommer framgå av beslutsbrevet.

Fullständig information om utlysningen finns hos Tillväxtverket. Det är en kombinerad utlysning för automations- och produktionscheck, där produktionschecken kan användas för Produktionslyftets program. ”Mer information om check för produktionskompetens” finns längst ner på sidan.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer