Svenska Leanpriset 2009

Notis · 2009-05-28


Lean Forum utser årligen mottagare av Svenska Leanpriset med syfte att lyfta fram förebilder som kan inspirera andra och därigenom driva på Lean-utvecklingen ytterligare i Sverige. Själva nomineringen till tävlingen är något av ett Lean-arbete i sig. I sann Lean-anda ska endast ett (digitalt) A3-ark lämnas in med alla uppgifter. Tre finalister utses under en utvärderingsrunda då företagen får besök av en utvärderingsgrupp från Lean Forum. Vinnaren presenteras på Lean Forum Konferens – läs mer på www.leanforum.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer