Svenska Leanpriset till Produktionslyftsföretag – igen!

Notis · 2017-10-19

Idag startade Lean Forum sin årliga tvådagarskonferens, denna gång på Chalmers i Göteborg. Som vanligt var det välfyllt när dagens moderator och tillika Lean Forums ordförande Pia Anhede, tillsammans med styrelsemedlemmen Håkan Steenberg, hälsade alla deltagare välkomna. Förutom ett digert konferensprogram bjuder dag två på flera spännande studiebesök och workshoppar. Första dagen avslutades med mingelmiddag och utdelning av Svenska Leanpriset, där vi med stolthet konstaterar att årets vinnare är det tidigare Produktionslyftsföretaget Permobil! Det är andra gången ett av ”våra” företag får priset; förra gången var 2011 då priset gick till Lagan Emballator Plast. Mer information har bjorn.stenvall@stenvallpartner.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer