Svenskt automationskunnande är i världsklass – Lean + automation = sant!

Ledare · Sven-Arne Paulsson · 2009-02-28


Svenskt produktionskunnande är starkt och helt avgörande för att behålla arbetstillfällen och välfärd i landet. LeanProduction är en bevisad ledningsmetodik; automation är den tekniska verktygslådan i produktionen. Båda är lika nödvändiga för att nå framgång,Lean och automation går hand i hand! Svensk automationsindustri omsätter 50 miljarder kronor i 500 företag och är ett område där vi faktiskt kan hävda att vi är världsledande. Automation är ett högteknologiskt område inom mätteknik, styrsystem, robotik, produktionsstyrning, processoptimering, man/maskin, industriell IT och mycket mer.

Nyttan är högre produktivitet, jämnare och högre kvalitet, optimerad användning av energi och resurser, säkrare produktion. Automation är avgörande för konkurrenskraft och för de stora frågorna runt resursanvändning, energi och miljö.Under 2008 har företags- och affärsklustret Automation Region växt fram som ett nytt initiativ för att öka synligheten av svensk automation och för att attrahera den bästa kompetensen till branschen.Grundidén bakom Automation Region är att företag tillsammans och i nära samverkan med akademi och samhälle gemensamt kan uppnå många fördelar. Är ditt företag inom automation, gå med i samarbetet! Är ditt företag producerande, utnyttja att automationsleverantörerna är tillverkningsspecialister!Lean och automation – det bästa tänket och de bästa verktygen!

Sven-Arne Paulsson, Processledare Automation Region

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer