Synlig förbättring i Höör

Notis · 2012-03-30


Hos Husqvarna Höörs Plåt genomfördes i mars ett Kaizen-event. Företaget hade konstaterat efter en arbetsplatsstudie att de ofta fick leta efter de krokar som används för hängning av detaljer inför målning. Det finns många olika typer och storlekar på krokar men de låg oftast i oordning. Efter att en mindre grupp med bland andra produktionschef Stefan Persson och operatör Eddie Ebbesson tillsammans genomfört S1-S3 i 5S ser arbetsplatsen ut som på visas på före-/efterbilderna och gruppen var med all rätt mycket stolta över resultatet. Mer vet lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer