Systematiskt och strukturerat arbete i Ankarsrum

Notis · 2016-12-22

Ankarsrum Motors AB, som hade sin avslutsträff inom Produktionslyftet den 22 november, arbetar idag mer systematiskt och angriper problem på ett helt annat sätt än tidigare. Först och främst kommer säkerheten, sedan kunden och utifrån detta arbetar de med förbättringar av hela verksamheten. Styrgruppens sätt att arbeta har förändrats radikalt under de 18 månaderna, men det är viktigt att poängtera att det är en långsiktig resa som är påbörjad.

Pilotgrupperna tar självständigt tag i olika frågor och det finns också en organisation runt omkring som är beredd att ta emot frågeställningar. Ledningen jobbar med att ständigt utveckla verksamheten utifrån strategiska mål och de bryter ner sina strategiska utmaningar ner i organisationen så att hela organisationen kan arbeta med att bidra till att uppnå målen. Tidigare var de strategiska frågorna något endast ledningen arbetade med, idag är delaktigheten och förståelsen en helt annan! På bilden VD Thomas Håkansson och Produktionslyftets Richard Berglund. Mer information har david.andersson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer