Taggad flödeskartläggning hos Ankarsrum Motors

Notis · 2015-06-24

Ankarsrum Motors i Ankarsrum genomförde i slutet av maj en flödeskartläggning med ett väldigt taggat gäng. Deltagarna var aktiva och bidrog på olika sätt till en väl genomförd analys vilket ledde till ett flertal identifierade problem och förbättringar, där alla hade många tankar och idéer. Mer information har david.andersson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer