Taggade för Lean i Linköping

Notis · 2015-12-17

Hardford i Linköping har haft en utdragen start på sitt arbete med Produktionslyftet på grund av en intensiv höst. Efter en del förändringar i organisationen har de nu kört igång med Lean-introduktion och flödeskartläggning. Dröjsmålet gör att de känner sig taggade och ordentligt laddade inför det kommande arbetet. Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer