Taktat flöde och balansering i Skellefteå

Notis · 2016-10-30

Hos Berco Produktion i Skellefteå har monteringen definierat de olika arbetsmomenten och fördelat dem på olika monteringsstationer. De beslutade att de ska sikta på ett taktat flöde, det vill säga mäta tiden och flytta fram på en given tidpunkt. Målsättningen är att gå upp 30 procent i produktionstakt! Deras fokus på taktat flöde och balansering har fallit mycket väl ut, nästa steg blir att definiera arbetssätt efter standard. Mer information har lennart.wallberg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer