Tar ni order i en global konkurrens med er produktion i Sverige?

Ledare · Stefan Hörberg, grundare och huvudägare av HP Tronic Group, ett av de företag som medverkar en andra gång i Produktionslyftet · 2015-02-26

Det är dags att nyindustrialisera Sverige! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att göra vårt yttersta att behålla industrin i Sverige. Utav gammal hävd har vi oftast jagat förbättringar i första hand i produktionen. Produktionspersonalen kan oftast inte påverka hela företagets processutnyttjande eftersom förutsättningarna sätts högre upp i hierarkin/ledningen. Därför anser jag att vi måste utmana den administrativa processen i företagen, vi måste även börja mäta och följa upp tjänstemännens utförda arbeten och inte bara produktionspersonalens insats.

Om vi ska kunna nyindustrialisera Sverige krävs det att högsta ledningen är villig till att göra hemläxan i sin organisation i Sverige istället för att för stunden ta den lätta vägen och flytta produktionen till lågkostnadsländer. Om alla företag i världen skulle producera i lågkostnadsländer skulle de upptäcka att det är bland ledning och administration vi måste effektivisera. Varför inte omgående påbörja denna process hemma bland företagen i Sverige? Många mått och steg är bara nödvändiga för att företaget har organiserat verksamheten på ett visst sätt, eller så beror det på förlegade beslut om hantering av tillgångar och teknologier.

Digitaliseringen är en raketmotor i globaliseringen. I en rapport från stiftelsen för strategisk forskning, gjord av universitet i Oxford, har de granskat 700 amerikanska yrken för att undersöka sannolikheten att de ersätts av digital teknik under de närmaste 20 åren. Risken var överhängande i 47 procent av dessa yrken. Den svenska motsvarigheten är ännu mer omvälvande; enligt rapporten beräknas 53 procent av dagens anställda ersättas av digital teknik under de närmast 20 åren, vilket motsvarar 2,5 miljoner jobb. Skulle delar av detta slå in samtidigt som vi släpper iväg produktionen till lågkostnadsländer kommer arbetslösheten öka dramatiskt i Sverige.

Det krävs en utmaningsdriven förbättringsaktivitet med början i högsta ledningen för att kunna se över processutnyttjandet, där vi tar till oss den nya tekniken inom digitaliseringen för att effektivisera inom administrationen. Det är dags att vi i styrelserummen tar beslut om att ge ledningen i uppdrag att nyindustrialisera Sverige genom ett utmaningsdrivet förbättringsarbete från högsta ledning till produktionsgolvet.

Stefan Hörberg, grundare och huvudägare av HP Tronic Group, ett av de företag som medverkar en andra gång i Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer