Tätare puls för en högre takt

Notis · 2016-08-30

Hos Extena i Norsjö gjordes inför sommaren en ordentlig avstämning då ett antal utvecklingspunkter noterades. De uppdaterade även sin ”utmaningsbild” så att den stämmer inför den fortsatta resan. En lärdom för såväl företaget som Produktionslyftet var att ”treveckorspuls” inte fungerar lika bra som ”tvåveckorspuls” (det vill säga intervallen mellan Produktionslyftets coachningsbesök). Inför hösten åtgår därför arbetet till det traditionella upplägget. Mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer