Tekniksamarbete för konkurrenskraft

Notis · 2009-03-28

Den 11 februari genomfördes vid Luleå tekniska universitet en workshop kring samarbete mellan företag och akademi inom produkt-, produktions- och teknikutveckling under rubriken ”Tekniksamarbete för konkurrenskraft”. Målet med dagen var att företag och Luleå tekniska universitet ska starta samarbeten som ger tydlig nytta för alla involverade. Som föreläsare deltog bland andra Produktionslyftets Lean-coach Hans Engström och Produktionslyftsföretaget Plymovents platschef i Lycksele, Tony Norgren (se bild). Mer information har hans.engstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer