Tema Halland: Avslutning hos Autotube

Notis · 2009-03-28

Autotube i Varberg är ett av Produktionslyftets pilotföretag, det vill säga de ingår i den allra första gruppen av företag. De har nu haft sina avslutande coachmöten och den 1 april är det dags för avslutningsmöte med ledningsgruppen, nyckelpersoner samt fackliga representanter (ca tolv personer). En självutvärdering genomförs som jämförs med den som gjordes för ca 18 månader sedan (se bild). Detta för att ge en titt i backspegeln, var är vi nu och framförallt att blickat framåt gällande planer för den fortsatta resan ”på egen hand”. Mötet avslutas med att företaget föräras med ett diplom från Produktionslyftet. Mer vet tobias.mullins@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer