Tema Halland: Kortare ledtider hos Dormer Tools

Notis · 2009-03-28

Hos Dormer Tools i Halmstad fortsätter Lean-arbetet i ett högt tempo. Lean-introduktion för alla har genomförts och kommande aktiviteter har planerats. I månadsskiftet februari/mars genomfördes SMED-övningar på två avdelningar i produktionen och ställtiden kunde sänkas med mellan 25% och 35%. Och det finns mer att göra! Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer