Tema Halland: Nytt produktionssystem hos Gnotec Mefa

Notis · 2009-03-28

Gnotec Mefa i Kinnared har flera unika produktionstekniska lösningar. De har en modern maskinpark och är mycket skickliga på robotsvetsning med visionavsyning. Det produktionssystem som tagits fram är mycket väl genomtänkt och stämmer överens med företagets kulturella bakgrund. Nu satsar de helhjärtat på standardiserat arbete för att ytterligare effektivisera processerna. Mer information har lars.eskilsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer