Tempo kring förbättringsarbete

Notis · 2013-11-29

Utanför Specma i Örnsköldsvik har snön börjat falla, men inne på företaget är det högt tempo och värme. Pilotgruppen har lagt grunden för sitt arbete med ständiga förbättringar genom att sätta upp regler kring förbättringsarbetet samt tagit fram en tavla för uppföljning av förslag/problem. Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer