Teori och praktik på utbildningsdag hos Setrab

Notis · 2009-08-28

Den 2 juni genomfördes en utbildningsdag i Förbrukningsstyrd Produktion hos Setrab i Limhamn. Produktionslyftets utbildare Peter Olsson och Carl Wänström, tillika Lean-coach, höll i utbildningsdagen. Först gavs två timmars teoretisk genomgång som följdes av mer praktiskt arbete med att utveckla förbrukningsstyrning på två valda områden. Den lyckade utbildningsdagen ledde till många diskussioner och förbättringsförslag. Mer vet carl.wanstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer