Tid för förbättringsarbete

Ledare · Birgitta Öjmertz · 2011-12-22


Även om vintern så här långt varit ovanligt mild i hela landet lackar det mot jul och ledigheter efter en som vanligt intensiv höst. I våra åtta regioner har det arbetats för fullt med utbildningarna, med flera kursavslut nu i december, seminarier och inte minst har ett jättearbete lagts ner i alla företag. Vi kämpar alla med att hitta utrymme för förbättringsarbete.

Just nu tror jag många av er känner en osäkerhet kring konjunkturen och en del av er märker av lägre orderingång Att ändå hitta en balans mellan att leverera nu och att utveckla framåt är viktigt. Kanske är det just nu ett extra bra tillfälle att lägga ytterligare lite kraft på förbättringsarbetet. Och det ger ju så mycket igen på längre sikt – det ser vi inte minst i detta nummers artikel om Emballator Lagan Plast. När det gäller lite längre sikt för vårt arbete i Produktionslyftet så har vi under hösten fortsatt arbeta en hel del med planeringen för framtiden, och kan glädjande nog meddela att Tillväxtverket beslutat om att finansiera ytterligare 20 företag med start 2012, med motsvarande villkor som vi har idag. Vi återkommer med mer detaljer kring detta. Vi arbetar parallellt vidare med att planera och arbeta för ett Produktionslyftet 3 inför 2013. Vi vill ta vara på den struktur och den kunskap vi alla gemensamt byggt upp och fortsätter bygga på – för att utmana oss att ta ytterligare ett steg i utvecklingen för att långsiktigt kunna ge stöd till er företag utifrån grundtanken om nationell spetskunskap och regional närhet. Men först önskar jag er alla en skön och välförtjänt julledighet, och vill tacka för ett gott samarbete under det gångna året!

Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År till er alla!

Birgitta Öjmertz • Programdirektör

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer