Tiden är mogen!

Ledare · Margareta Stigson · 2012-04-19


Nu är vi på gång, snart är vi också med i den stora vågen av ”produktionslyft”! Det var en vårdag för 12 år sedan som expertkompetensprogrammet meNY föddes, helfinansierat av KK-stiftelsen och med uppdraget att överföra det som finns inom forskningen för att utveckla landets små och medelstora livsmedelsföretag. Det blev en palett av olika pedagogiska verktyg för att nå så många som möjligt med ny kunskap, men det blev också nya arenor och mötesplatser.

Ganska snart såg KK-stiftelsen till att vi i de olika ”systerprogrammen” möttes för att hitta gemensamma nämnare och gemensamma utvecklingsspår. Starkt fokuserade som vi var blev det många framgångskoncept inom våra program. Det var vid denna tidpunkt jag för första gången hörde talas om Lean och visst var det programdirektör Hans Reich på proDesign – Produktionslyftets föregångare – som smög in sina legoklossar på våra möten och fick oss alla att inse betydelsen av nya arbetssätt i industrin …

Med min bakgrund inom jordbruket, och sedan många år på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), uppstod det många spännande diskussioner kring hur vi skulle kunna dra nytta av detta i både livsmedelsindustrin och i lantbruket. Tiden var nog inte riktigt mogen, för trots lite trevande försök tog det aldrig riktigt fart.

Kanske var vi för tidigt ute, men nu känns det som att läget är rätt för att introducera Lean i det praktiska lantbruket. Det finns en stark drivkraft inifrån näringen och de rätta personerna samspelar på ett förträffligt sätt. På SLU tar vi vårt ansvar för svenskt lantbruks ”produktionslyft”. Vi planerar den första högskolekursen i Lean på 7,5 högskolepoäng i samarbete med Chalmers och med stöd från tidigare branschers erfarenhet. Detta är början på något stort – nu är vi på gång, tiden är mogen!

Margareta Stigson • Platschef SLU i Skara och programdirektör meNY

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer