Tidig julklapp till Höganäs Verkstads

Notis · 2012-12-20


En extra julklapp fick medarbetarna på Höganäs Verkstads AB genom ett studiebesök på det tidigare Produktionslyftsföretaget Smekab i Önnestad. Höganäs ligger i startgroparna att lansera sitt eget Lean-arbete så tillfället var perfekt för att se hur Smekab tillämpar arbetssättet.

På plats genomförde Smekab en mycket bra presentation över vad de gjort och hur de tänker. Även fallgropar och utmaningar fördes fram så att besökarna också förstod att det inte hade varit någon helt enkel match! Med stor entusiasm och – med all rätt – stolthet visades gänget runt i alla delar av fabriken. Arbetet med 5S, SMED och Kanban visades upp och förklarades på ett förtjänstfullt sätt.

Smekabs medarbetare hade lagt ner stor omsorg på vilka som skulle guida runt, vilket innebar att det blev en god mix av produktionschef, arbetsledare och operatörer. Även de fackliga ombuden var med och ledde runt vilket tydliggjorde det goda samarbetet mellan fack och arbetsledning, ett samarbete som Lean-arbetet har stärkt. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer