Tidsbesparande standard vid Herenco

Notis · 2017-01-30

Hos Herenco Distribution i Jönköping har de haft ett möte med nattcheferna angående en ny standard kring pålastning och slottider för bilarna. Det var en bra respons med flera goda och nya idéer. Det nya arbetssättet kommer göra att lokaltidningen kan lastas tidigare och frigöra mycket tid i pressen under bemannad tid. Mer vet tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer