Tidsresa hos Nymek i Mjödvattnet

Notis · 2015-12-17

Anders Bohman arbetar till vardags som svetsare på Nymek AB i Mjödvattnet. En dag i slutet av november fick han prova på att flytta sig själv och de övriga anställda på Nymek en tid framåt, närmare bestämt till år 2025. Där fick han skildra historien om hur det dagliga arbetet på företaget förändrats de senaste tio åren och hur och varför detta förändringsarbete tagit Nymek ända till mittuppslaget på Dagens Industri.

Anders är en av tre representanter från IF Metall i Nymeks styrgrupp för Produktionslyftet; totalt ingår nio personer från alla funktioner i gruppen som tagit ut både kompassriktning och koordinater för framtiden, en framtid som enligt denna framtidsutgåva tillhör Nymek. Idag arbetar ett 70-tal anställda med genuin teknisk kompetens med att leverera detaljer och systemkomponenter till produktägande kunder runtom i världen. De arbetar med allt från laserskärning, skärande bearbetning och kantpressning till pressning, robotsvetsning, pulverlackering och montering in-house – och med en leveransprecision som är nära nog hundraprocentig. Det utgör en riktigt bra grund för att kunna bli ännu bättre och i tidningen står det hur det ser ut 2025: Ytterligare tio år av ständiga förbättringar syns, känns och upplevs tydligt. Nymek är mer integrerade i kundernas produkter och har blivit än mer som en kollega som skapar nytta och värde för kunder, anställda och intressenter. Med gemensamma krafter och en ständigt påfylld och uppdaterad verktygslåda med kraftfulla verktyg, insikter och värdeskapande aktiviteter nådde de dit … Det blir en spännande resa! Mer information har anders.sorqvist@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer