Tillsammans är vi starkare

Ledare · Birgitta Öjmertz, programdirektör på Produktionslyftet · 2023-04-25

Industrin påverkas fortsatt av omvärldsfaktorer som skapar osäkerhet och driver på förändringar av många slag. Samtidigt är industrin central för att hantera många av de utmaningar som vi står mitt i och inför. Om vi kan arbeta tillsammans så blir vi starkare och det är en devis som vi tror stenhårt på inom Produktionslyftet.

Därför har vi inlett ett strategiskt samarbete med Lean Forum och IUC Sverige, som bland annat omfattar regionala konferenser med fokus på konkurrenskraft och ökad omställningsförmåga. Konferenser är redan genomförda i Norrland och Blekinge, och näst ut är Smålandskonferensen den 9 maj. Det stora intresset för konferenserna ger verkligen mersmak!

Våra digitala seminarier fortsätter också med högt deltagande. Om du har missat något – eller vill dela med dina kollegor – så går det bra att se filmerna i efterhand. Två närtida höjdpunkter var seminarierna med Furhoffs Rostfria och Rototilt, där företagen berättade om sitt systematiska och långsiktiga arbete för att utveckla och lära.

Att intresset för utveckling är stort inom industrin bekräftas också av IUC Sveriges rapport som baseras på intervjuer med 300 små och medelstora industriföretag. Hela 89 procent av respondenterna uppger att de har utvecklingsbehov i sin verksamhet.

Ett annat perspektiv på att utveckla tillsammans är när ledning och medarbetare samverkar. Två bra exempel på detta finns att hämta från arbetet inom Stoeryd och Bruzaholms Bruk – när både ledning och medarbetare ser nyttan och positiva effekter så ger det kraft framåt.

Med det önskar jag er en fin vår och jag ser fram emot att fortsätta skapa kraft att förändra tillsammans!

Birgitta Öjmertz
Programdirektör, Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer