Tillsammans blir vi starkare i Skåne

Ledare · Jenny Bramell • VD IUC Skåne AB · 2014-06-27

Inom IUC Skåne arbetar vi med utveckling i små och medelstora företag i hela regionen, där IUC i samverkan med Region Skåne driver Smart Verksamhet – utvecklingsprojekt och nätverk med Lean som grund. Sedan i våras har vi dessutom tagit över efter Blekinge Tekniska Högskola som regionsamordnare för Region Sydsverige inom Produktionslyftet och vi har fått mycket god respons från regionens företag

Med våra kompletterande utbud och etablerade nätverk skapar vi stora samordningsvinster och stärker våra aktiviteter inom Lean-området med ett bredare helhetserbjudande.

Samverkan mellan IUC Skåne och Produktionslyftet kommer lägligt med tanke på den rapport som Region Skåne publicerade strax före årsskiftet. Skåne är en tillväxtregion med en ökande andel av Sveriges befolkning och landets samlade sysselsättning, men inom tillverkningsindustrin har vi inte haft en lika hög produktivitetsutveckling som andra tillväxtregioner. En av våra största utmaningar omfattas av tankarna kring reindustrialisering som sveper över västvärlden, även om vi hellre tänker nytt och föredrar begreppet nyindustrialisering.

Vårt fokus ligger på regionens industriföretag där våra insatser ska fungera som tillväxtmotorer. Vi har sedan 2010 arbetat med förbättringar i ett drygt 50-tal företag i Skåne och har kunnat följa den positiva utvecklingen hos dessa. Med Produktionslyftet får vi en ännu större palett av erbjudanden, inklusive utbildningen i Lean produktion på 7,5 högskolepoäng. Tillsammans skapar IUC Skåne och Produktionslyftet en ren vinna/vinna-situation eftersom vi kompletterar varandra bra med ett brett erbjudande mot regionens företag med stora möjligheter att stärka deras konkurrenskraft.

Som om inte det vore nog har vi dessutom sommar och semester att se fram emot. Från såväl IUC Skåne som alla mina kollegor inom Produktionslyftet vill jag passa på att önska alla läsare en härlig sommar – se till att ladda batterierna för en höst med många aktiviteter!

Jenny Bramell • VD IUC Skåne AB

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer