Tillsammans har vi nått långt

Ledare · Birgitta Öjmertz • Programdirektör · 2014-12-18

Så här långt har 200 företag, från Pajala i norr till Tomelilla i söder, påbörjat sin Lean-resa med Produktionslyftet. Det innebär en 18-månaders coachningsresa för att öka förändringsförmågan och därmed förändringstakten, som ju faktiskt är den enda bestående konkurrensfördelen. Vår ambition framåt är att nå ett betydligt större genomslag genom en omfattande regional verksamhet och en stabil och kvalitetssäkrad nationellt sammanhållen struktur.

Vi har precis fått glädjande besked från VINNOVA att de beviljat finansiering för den första delen av perioden fram till 2020 – så här inleder vi ansökan till den nationella verksamheten för Produktionslyftet 3.0:

Produktionslyftet 2015-2020 arbetar för en sammanhållen nationell och regional verksamhet som utvecklar företagens och medarbetarnas förändringsförmåga. Med utgångspunkt i företagens egna styrkor och värderingar vill vi bygga uthållig konkurrenskraft, tillväxt och hållbarhet i en bred bemärkelse. Vi vill göra det genom en konsekvent tillämpning av principer baserade på Lean, skandinavisk arbetsorganisation och ständigt lärande.

Vi blickar nu framåt mot en både spännande och utmanande fortsättning på Produktionslyftets verksamhet som bland annat kommer att innebära en starkare regional drivkraft och närhet; den regionala drivkraften är något vi fokuserat mycket på under året och som kommer att vara i fortsatt fokus under 2015.

Vi arbetar nu över hela landet för att skapa regionala samverkansplattformar och projekt. Det som gjort att vi nått så här långt är att vi arbetar tillsammans: Tillsammans med finansiärer (just nu VINNOVA och Tillväxtverket), tillsammans med Teknikföretagen och IF Metall, tillsammans med er i företagen – såväl ledning som facklig organisation och medarbetare i stort. Vi arbetar också tillsammans inom Produktionslyftet, det vill säga Swerea IVF, alla lärosäten, IUCer och övriga samarbetspartner. Jag ser fram emot att fortsätta detta arbete tillsammans under 2015 och önskar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År till er alla!
Birgitta Öjmertz • Programdirektör

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer