Tilltro med bred styrgrupp i Vindeln

Notis · 2013-01-30


Cranab i Vindeln har höga mål och stor tilltro till sitt påbörjade arbete med Produktionslyftet och produktionschefen betonade det långsiktiga i satsningen vid första mötet. Styrgruppen har breddats med medarbetade också från planerings- och marknadsavdelningarna, vilket är positivt. Bilden visar Produktionslyftets Lean-coacher Björn Langbeck och Anders Sörqvist vid ett Lucia-besök i december … Mer vet anders.sorqvist@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer